Hoppa till innehåll

Dataombudsmannens byrå har publicerat verksamhetsberättelsen för 2020

Utgivningsdatum 29.9.2021 11.26
Pressmeddelande

Dataombudsmannens byrå har publicerat sin berättelse om verksamheten år 2020. I berättelsen beskrivs årets viktigaste dataskyddshändelser, centrala avgöranden och övervakningsåtgärder inom olika områden samt verksamhetens nyckeltal. I verksamheten märktes särskilt en ökning i antalet anmälningar om personuppgiftsincidenter, dataskyddsfrågor gällande coronapandemin samt ett projekt som startades för att åtgärda arbetsanhopningen vid byrån. I sina viktigaste avgöranden påförde påföljdskollegiet vid dataombudsmannens byrå de första påföljdsavgifterna för dataskyddsförseelser.

Coronapandemin präglade år 2020 även på dataombudsmannens byrå. Dataskyddsfrågor gällande coronaviruset syntes bland annat i frågor som ställdes via telefonrådgivningen samt i anvisningarna som sammanställts på webbplatsen. Dataombudsmannen deltog även samarbetet mellan EU:s dataskyddsmyndigheter i frågor relaterade till coronapandemin. ”Trots att coronatiden har prövat samhället på många olika sätt, var det glädjande att märka att frågor gällande skyddet av personuppgifter beaktades proaktivt i coronaåtgärderna i Finland”, konstaterar dataombudsman Anu Talus i sin översikt.

Antalet ärenden som anhängiggjordes hos dataombudsmannens byrå fortsatte öka. Samtidigt ökade också antalet avgjorda ärenden. Under året anhängiggjordes nästan tusen fler ärenden än under 2019. Antalet avgjorda ärenden ökade för sin del med 2 861. Mätt i antalet anhängiggjorda ärenden har social- och hälsovården redan under flera års tid varit den största sektorn.

Handläggningen av ärenden på dataombudsmannens byrå belastades hårt när den allmänna dataskyddsförordningen trädde i kraft år 2018. I början av år 2020 startades ett projekt för att åtgärda arbetsanhopningen, med målet att åtgärda oavgjorda ärenden som anhängiggjorts under åren 2014–2018. Projektet har lyckats enligt plan och fortsatt även under innevarande år på byrån.

Anmälningar om personuppgiftsincidenter utgjorde redan över en tredjedel av anhängiggjorda ärenden. Under året anmäldes 4 276 personuppgiftsincidenter till dataombudsmannens byrå, vilket är 437 fler än året innan. Den mest betydande personuppgiftsincidenten under 2020 var dataintrånget hos psykoterapicentret Vastaamo. Som en följd av intrånget började dataombudsmannens byrå utreda huruvida företagets verksamhet var lagenlig.

Behandlingen av personuppgifter hos myndigheter för den inre säkerheten övervakades för första gången genom inspektioner enligt en utarbetad plan. Sammanlagt utfördes 11 inspektioner.

Verksamhetsberättelsen har publicerats på vår webbplats. Förutom en finskspråkig berättelse finns en svenskspråkig version samt en sammanfattning på engelska tillgängliga.

Läs hela verksamhetsberättelsen (på finska): Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2020 (pdf)

Axplock ur verksamhetsberättelsen (på finska): Toimintakertomus 2020

Verksamhetsberättelse på svenska: Dataombudsmannens byrås verksamhetsberättelse 2020 (pdf)

Sammanfattning av verksamhetsberättelse på engelska: Annual Report of the Data Protection Ombudsman 2020 (pdf)

Mer information:

Dataombudsman Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, puh. 029 566 6766

Tillbaka till toppen