Hoppa till innehåll

Anmärkning till tillhandahållaren av en e-posttjänst – rätten att överföra uppgifterna från ett system till ett annat hade inte tillgodosetts i enlighet med dataskyddsbestämmelserna

Utgivningsdatum 28.6.2023 9.54 | Publicerad på svenska 5.7.2023 kl. 10.55
Pressmeddelande

Dataombudsmannens byrå har gett en anmärkning till tillhandahållaren av en e-posttjänst, eftersom företaget inte hade erbjudit användaren en möjlighet att överföra sina e-postmeddelanden från tjänsten på det sätt som förutsätts i den allmänna dataskyddsförordningen. Möjligheten att endast överföra e-postmeddelandena ett åt gången gjorde det svårare eller förhindrade användarna att överföra sina personuppgifter. Användarna borde också ha kunnat överföra sina uppgifter utan kostnad.

En användare av e-posttjänsten bad dataombudsmannens byrå att utreda huruvida tillhandahållaren av e-posttjänsten har adekvat tillgodosett den registrerades rättighet att överföra sina uppgifter från ett system till ett annat.

Användarna av gratisversionen av e-posttjänsten hade kunnat överföra sina meddelanden från tjänsten manuellt ett meddelande åt gången. För kunder som betalar för tjänsten hade man däremot erbjudit verktyg med vilka man kunde massöverföra meddelandena. Enligt tillhandahållaren av e-posttjänsten begränsades verktyget för överföring av meddelanden till en viss användargrupp för att testa verktygets stabilitet och funktionalitet.

Dataombudsmannen påpekar att möjligheten att endast överföra e-postmeddelandena ett åt gången inte uppfyllde kraven om tillgodoseende av den registrerades rättighet. En registrerad ska få sina personuppgifter i ett strukturerat format som är allmänt använt och kan läsas elektroniskt och den registeransvariga får inte försvåra eller förhindra överföringen av uppgifter.

Dataombudsmannen konstaterar att den registrerade i regel ska kunna använda sina rättigheter utan kostnad. Att endast erbjuda ett automatiserat verktyg till betalande kunder ledde i praktiken till att användningen av sin rättighet fullt ut har varit avgiftsbelagd.

Enligt tillhandahållaren av e-posttjänsten kan verktyget för överföring av meddelanden nu användas av alla kunder.

Beslutet har vunnit laga kraft.

Dataombudsmannens beslut i Finlex (på finska)

Mer information:

Dataombudsmannen Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766​​​​​​​

Tillbaka till toppen