Vilka rättigheter har den registrerade i olika situationer?

En registrerad kan inte utöva alla sina rättigheter i alla situationer. Situationen påverkas till exempel av på vilken grund personuppgifter behandlas.

En del av den registrerades rättigheter anknyter enbart till visa grunder att behandla personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Den personuppgiftsansvarige ska motivera behandlingen av personuppgifter med en lagenlig

Läs mer om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

Det är möjligt att vägra tillgodoseendet av varje rättighet i enskilda fall. En vägran är möjlig om en relevant grund för vägran är aktuell för en viss rättighet eller om förutsättningar för tillgodoseende av en rättighet inte i övrigt är uppfyllda. Dessutom är det möjligt att speciallagstiftningen om organisationen i fråga innehåller bestämmelser om undantag till rättigheterna.