Hoppa till innehåll

Vanliga frågor om direktmarknadsföring

För privatpersoner

Med elektronisk direktmarknadsföring avses direktmarknadsföring som genomförs via automatiserade uppringningsystem, telefax, e-post-, text-, röst- eller bildmeddelanden.

En registrerad är den person som omfattas av en personuppgift.

Med personuppgiftsansvarig avses en person, ett företag, en myndighet eller ett samfund som fastställer syftet och metoderna för behandling av personuppgifter.

För den personuppgiftsansvarige

Inom EU bereds en dataskyddsförordning för elektronisk kommunikation (ePrivacy) som kommer att ersätta lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation. ePrivacy kommer sannolikt att ändra den nuvarande regleringen om elektronisk direktmarknadsföring. Dataombudsmannen följer hur beredningen av förordningen framskrider och informerar om det på sin webbplats.

Med elektronisk direktmarknadsföring avses direktmarknadsföring som genomförs via automatiserade uppringningsystem, telefax, e-post-, text-, röst- eller bildmeddelanden.

En registrerad är den person som omfattas av en personuppgift.

Med personuppgiftsansvarig avses en person, ett företag, en myndighet eller ett samfund som fastställer syftet och metoderna för behandling av personuppgifter.

Nyhetsbrev

Tillbaka till toppen