Anmälan om dataskyddsombud

Behandlingens syfte

Syftet med behandlingen av personuppgifter om dataskyddsombud är att upprätthålla kontakten mellan tillsynsmyndigheten och dataskyddsombuden för de personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträdena. Dataskyddsombudet fungerar som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i ärenden som gäller behandlingen av personuppgifter.

De uppgifter om dataskyddsombud som används kan likaså användas för övervakningsuppgifter hos dataombudsmannens byrå, till exempel för att bedöma om ett dataskyddsombud utnämnts i alla organisationer som är skyldiga att utnämna ett dataskyddsombud utifrån dataskyddsförordningen eller en plikt som grundar sig på speciallagstiftningen.

Därtill används uppgifter om dataskyddsombud i planeringen och genomförandet av vår byrås verksamhet. Det är också möjligt att statistik bildas utifrån uppgifterna. De meddelade kontaktuppgifterna utnyttjas i samband med myndighetskommunikationen.

Sändning av anmälan till dataombudsmannens byrå

Dataombudsmannens byrås Anmälan om dataskyddsombud-blankett finns i Turvalomake-tjänsten vid Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori.

Blanketten fylls i och skickas skyddat till dataombudsmannens byrå. Du får ett meddelande från dataombudsmannens byrå, då den anmälan som du skickat har mottagits på registratorskontoret vid dataombudsmannens byrå.

Mer information om behandling av personuppgifter om dataskyddsombud

Anmälan om dataskyddsombud-blanketten (Turvalomake-tjänsten)