Anmälan om dataskyddsombud

Behandlingens syfte

Syftet med behandlingen av personuppgifter om dataskyddsombud är att upprätthålla kontakten mellan tillsynsmyndigheten och dataskyddsombuden för de personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträdena. Dataskyddsombudet fungerar som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i ärenden som gäller behandlingen av personuppgifter.

De uppgifter om dataskyddsombud som används kan likaså användas för övervakningsuppgifter hos dataombudsmannens byrå, till exempel för att bedöma om ett dataskyddsombud utnämnts i alla organisationer som är skyldiga att utnämna ett dataskyddsombud utifrån dataskyddsförordningen eller en plikt som grundar sig på speciallagstiftningen.

Därtill används uppgifter om dataskyddsombud i planeringen och genomförandet av vår byrås verksamhet. Det är också möjligt att statistik bildas utifrån uppgifterna. De meddelade kontaktuppgifterna utnyttjas i samband med myndighetskommunikationen.

Närmare uppgifter om behandling av personuppgifter om dataskyddsombud.

Använd skyddad e-post vid behov

Vänligen sänd inte känsliga uppgifter (t.ex. uppgifter om hälsotillstånd, socialvårdstjänster eller den ekonomiska ställningen) eller sekretessbelagda uppgifter på blanketten. Du kan sända dem separat med skyddad post.

Justitieministeriets tjänst för at skicka skyddade e-post är ett säkert sätt att sända känsliga och sekretessbelagda uppgifter till dataombudsmannens byrå. Hänvisa till den blankett du tidigare skickat i meddelandets rubrik, till exempel:

Anmälan av dataskyddsombud – namnet på den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet – sändningsdag för blanketten

Innan du använder tjänsten, läs också anvisningen om sändning av skyddad post (pdf).