Hoppa till innehåll

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är alla uppgifter som anknyter till en identifierad eller identifierbar person.

Med andra ord är personuppgifter sådana uppgifter utifrån vilka en person kan identifieras direkt eller indirekt till exempel genom att kombinera en enskild uppgift med en annan uppgift, som möjliggör identifiering. En person kan identifieras till exempel utifrån namn, personbeteckning eller en omständighet som är karakteristisk för honom eller henne.

Exempel på personuppgifter:

  • e-postadress såsom förnamn.efternamn@företag.com
  • en bils registernummer
  • lokaliseringsuppgifter (t.ex. lokaliseringsuppgifter om en mobil)
  • veterinäruppgifter om husdjur
  • uppgifter som gäller ärftliga sjukdomar hos farfarfarföräldrar.

Exempel på uppgifter som inte är personuppgifter:

Dataskyddsförordningen skyddar personuppgifter

Vid behandling av personuppgifter ska kraven i dataskyddsförordningen iakttas. Dataskyddsförordningen skyddar personuppgifter oberoende av den teknik som används vid behandlingen av uppgifter. Inte heller sättet att förvara uppgifter är av betydelse; det kan vara till exempel ett IT-system, ett videoövervakningssystem eller ett pappersarkiv.

Vad gäller dataskyddsföreskrifternas tillämplighet är det inte heller av betydelse om behandlingen av personuppgifter koncentrerats enbart till ett ställe eller utspritts på så sätt att uppgifterna behandlas på olika ställen, i olika system och av olika personer. Det väsentliga är att uppgifter som gäller vissa personer är tillgängliga från denna koncentrerade eller utspridda uppsättning av uppgifter utifrån vissa grunder, till exempel namn eller personbeteckning. Om syftet är det samma, hör uppgifterna med andra ord till samma logiska register, även om de samlas in från olika källor, förvaras på olika platser eller behandlas av olika aktörer.

Så länge som det utifrån uppgifterna är möjligt att direkt identifiera en person eller om uppgifterna kan återföras till identifierbar form, är uppgifterna fortfarande personuppgifter och på dessa tillämpas dataskyddsförordningen.

Läs mer:

Pseudonymiserade och anonymiserade uppgifter
Dataskyddsförordningen: artiklarna 2, 4(1), 4(5), introduktionsdelens stycken 14, 15, 26, 27, 29, 30 (EUR-Lexs webbplats)

Tillbaka till toppen