Den registrerades rättigheter

När en personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter, ska den vidta ändamålsenliga åtgärder för att tillgodose den registrerades dataskyddsrättigheter. Den ska också underlätta utövandet av en registrerads rättigheter.

Enligt dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att

En registrerad kan inte utöva alla rättigheter i alla situationer. Situationen påverkas till exempel av på vilken grund personuppgifter behandlas.

Läs mer:
Vilka rättigheter har den registrerade i olika situationer?
Dataskyddsförordningen: artikel 12 (på EUR-Lex webbplats)