Känn till dina rättigheter

EU:s dataskyddsförordning redogör för vilka rättigheter du har då ett företag eller en organisation behandlar dina personuppgifter.

Du har rätt att

Alla rättigheter kan inte utövas i alla situationer. Situationen påverkas till exempel av på vilken grund dina personuppgifter används.

Från länkarna ovan får du också närmare information om när och hur olika rättigheter kan utövas.