Utnämning av dataskyddsombud

Ett dataskyddsombud ska utnämnas om

  • ni i stor omfattning behandlar känsliga uppgifter
  • ni följer människor i stor omfattning, regelbundet och systematiskt
  • er organisation är en aktör inom den offentliga förvaltningen (exkl. domstolar).

Anmälan av dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska anmälas till dataombudsmannens byrå.

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska vara direkt och enkelt allmänt tillgängliga. De registrerade kan ta kontakt med dataskyddsombudet i alla ärenden som gäller behandlingen av deras personuppgifter eller utövandet av rättigheter som grundar sig på dataskyddsförordningen. Ett dataskyddsombud kan ha till exempel ett eget kundbetjäningsnummer eller ett kontaktformulär på organisationens webbsidor.

Om en personuppgiftsincident äger rum i organisationen och de registrerade och dataskyddsmyndigheten ska underrättas om denna, ska dataskyddsombudets namn och kontaktuppgifter eller en annan aktör som ger närmare uppgifter anges i samband med informationen.

Läs mer:
Anmälan om dataskyddsombud
Ändring av anmälan om dataskyddsombud
Dataskyddsförordningen: artiklarna 37‒39, introduktionsdelens punkt 97 (på EUR-Lex webbplats)
Riktlinjer om dataskyddsombud (pdf)