Säkerställ att dataombudsmannen kan hjälpa

Svara på följande frågor och du kommer till en sida där du får information om dataombudsmannen möjligheter att hjälpa dig i ditt ärende. Detta test är gjort för att hjälpa dig. Dina svar sparas inte.

Anknyter det missförhållande som du upptäckt till