Säkerställ att dataombudsmannen kan hjälpa

Anknyter det missförhållande som du upptäckt till