Hoppa till innehåll

Begäran om föreläsningar

Dataombudsmannens byrås sakkunniga föreläser på begäran vid utbildningsevenemang som ordnas av olika intressentgrupper och organisationer. Utbildningsverksamheten är i huvudsak avgiftsbelagd. För föreläsningarna tar byrån ut avgifter som fastställts utifrån lagen om grunderna för avgifter till staten och förordningen om grunderna för avgifter till justitieministeriet.

En begäran om föreläsning ska sändas till registratorskontoret vid dataombudsmannens byrå på adressen tietosuoja(at)om.fi.

Närmare information om utbildningstjänster ges av inspektör Pirjo Helén, tfn 029 566 6731.

Föreläsnings-, föredrags- och konsultationsarvoden för dataombudsmannens byrå (pdf, på finska)

Tillbaka till toppen