Barnets dataskyddsrättigheter

Dataskyddsrättigheterna tillhör alla barn och unga. Du kan kontakta dataombudsmannens byrå om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter är till exempel

  • ditt namn
  • din adress
  • ditt födelsedatum
  • ditt telefonnummer
  • fotografier och videor där du kan kännas igen
  • uppgifter om dina läkarbesök.

Var behandlas dina uppgifter?

Dina personuppgifter behandlas på många olika ställen, till exempel i skolan och i samband med hobbyer. Uppgifter samlas in om dig bland annat när du deltar i läger eller tävlingar som ordnas av en organisation eller förening. När det gäller läkarbesök lagras åtminstone besökets orsak och tidpunkt.

Även olika företag behandlar dina uppgifter, till exempel när du spelar spel i din telefon eller med ett spelkonto eller använder sociala medier.

Dataombudsmannens byrå hjälper

Du har rätt att veta var och varför dina uppgifter behandlas. Du har också rätt att radera eller ändra dina uppgifter. Dessa rättigheter kallas dataskyddsrättigheter.

Om du behöver hjälp med att radera eller ändra uppgifter om dig, kan du be dataombudsmannens byrå om hjälp.

Dina uppgifter kan dock inte alltid raderas eller ändras, trots att du skulle vilja det. I sådana fall lovar vi på dataombudsmannens byrå att kontrollera att dina uppgifter åtminstone inte behandlas utan orsak.

Barn och unga representeras i många sammanhang av sina föräldrar, men du har också egna rättigheter. Ibland kanske du och dina föräldrar är oense om hur dina uppgifter borde behandlas. Då är det vi på dataombudsmannens byrå som ska ta ställning till vad som är bäst för dig.

Våra kontaktuppgifter

Telefonrådgivning: 029 56 66777

Vår telefonrådgivning är öppen tisdag till torsdag kl. 9.00–11.00.

E-post: [email protected]

Vi ser till att barnets dataskyddsrättigheter och barnets bästa tillgodoses

I en lag som kallas dataskyddsförordningen konstateras det att i synnerhet barns och ungas personuppgifter ska skyddas. Vår uppgift här på dataombudsmannens byrå är att övervaka att dina dataskyddsrättigheter tillgodoses i Finland.

I internationella fördrag som är bindande för Finland och i Finlands nationella lagar fastställs det att barnets bästa ska komma i första hand. Vår uppgift som myndighet är att säkerställa att alla rättigheter som gäller dig iakttas. Vi ser till att vi alltid beaktar barnets bästa i första hand i vår verksamhet.

Vi på dataombudsmannens byrå ser också till att dina rättigheter och ditt bästa tillgodoses även i framtiden i de lagar som beskriver reglerna för behandling av personuppgifter i Finland.