Hoppa till innehåll

Dataombudsmannens byrås dataskyddsombud

Dataombudsmannens byrås dataskyddsombud är kontaktperson när dataombudsmannens byrå behandlar dina personuppgifter.

Dataombudsmannens byrås dataskyddsombud är kontaktperson när dataombudsmannens byrå behandlar dina personuppgifter.

Dataombudsmannens byrå behandlar dina personuppgifter till exempel när du anhängiggjort ett ärende vid dataombudsmannens byrå eller har registrerats som dataskyddsombud. Du kan be dataskyddsombud lämna anvisningar relaterade till dina dataskyddsrättigheter eller svar på frågor om behandlingen av dina personuppgifter vid dataombudsmannens byrå.

Om din fråga anknyter till dataombudsmannens byrås lagstadgade uppgifter eller andra ärenden kan du kontakta registratorskontoret vid dataombudsmannens byrå på tietosuoja(at)om.fi.
Registratorskontoret svarar bland annat på frågor om

•    anmälan om dataskyddsansvarig och ärenden relaterade till uppgifterna
•    ärenden relaterade till dataskyddsrättigheter som gäller andra registeransvariga än dataombudsmannens byrå
•    andra ärenden relaterade till dataskyddslagstiftningen
•    behandlingstid för anhängiga ärenden.

Mer information:

Vår dataskyddspraxis

Behandling av ärenden som hör till vår behörighet

Dataombudsmannens byrås lagstadgade uppgifter

Behandling av personuppgifter om dataskyddsombud

Tillbaka till toppen