Hoppa till innehåll

Publikationer

Behandling av personuppgifter i föreningsverksamhet (pdf)

Handbok i dataskydd i arbetslivet (pdf)

Gamla publikationer (förenliga med personuppgiftslagen)

På denna sida finns guider som dataombudsmannens byrå publicerat tidigare. Guiderna har uppdaterats innan tillämpningen av Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning började 25.5.2018, och det har inte kontrollerats om de är förenliga med dataskyddsförordningen.

Information om de rättigheter och skyldigheter som EU:s dataskyddsförordning medför finns i andra avsnitt på vår webbplats.

Behandling av klientuppgifter inom socialvården (pdf)

Dataskyddsguide om registerforskning till forskare och registeransvariga som behandlar uppgiftsframställningar (pdf)

Dataskydd och vetenskaplig forskning med avseende på personuppgiftslagen (pdf)

Om utlämnande av personuppgifter ur myndigheternas personregister (pdf)

Tillstånd av myndighet att utlämna sekretessbelagda personuppgifter ur personregister (pdf)

Gör upp ett databokslut (pdf)

Insamlande av personuppgifter vid enkäter angående självutvärdering av utbildning (pdf)

Lärdomsprov och dataskydd (pdf)

Arbetslivets dataskydd whistleblowing (pdf)

Tillbaka till toppen