Telefonrådgivning

Vid telefonrådgivning ger vi allmän handledning och rådgivning om dataskydd. Vi berättar också om ärendet kräver närmare utredning och behandling vd vår byrå.

Försök reda ut frågor och problem som gäller behandlingen av dina personuppgifter med den personuppgiftsansvarige. Om ditt ärende inte utreds, kan du ringa telefonrådgivningen vid dataombudsmannens byrå.

Också en personuppgiftsansvarig kan begära närmare uppgifter och råd från telefonrådgivningen.

Telefonrådgivningen är inte avsedd för parter som yrkesmässigt erbjuder konsulttjänster, advokattjänster eller juridiska tjänster.

Observera att vi inte per telefon kan ge detaljerade eller bindande ställningstaganden, utan vi ger enbart råd på allmän nivå.

Telefonrådgivningen betjänar från måndag till onsdag kl. 9.00–16.00 på numret 029 56 66777.

Telefonrådgivningen är undantagsvis stängd:

  • mån. 10.12. kl. 9–12
  • tis. 11.12. kl. 10–14
  • ons. 12.12. kl. 12.30–15
  • ons. 19.12. kl. 9–16

Telefonrådgivning är stängd 24.12.2018–2.1.2019. Rådgivningen betjänar normalt fr.o.m. 7.1.2019.

Vid alla samtal till 029 56 -nummer debiteras endast lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens eget operatörsavtal. Vid samtal från utlandet fastställs priset av den lokala operatören.

Vid tjänsten används en utomstående serviceleverantörs telefonsystem. Inga personuppgifter samlas in i samband med telefonrådgivning och samtalen till telefonrådgivningen spelas inte in. Telefonsystemet har en statistikföringsfunktion, som samlar in enbart kvantitativa uppgifter om samtalen. Personuppgifter kombineras inte med dessa uppgifter.