Hoppa till innehåll

Telefonrådgivning

Vid telefonrådgivning ger vi allmän handledning och rådgivning om dataskydd. Vi berättar också om ärendet kräver närmare utredning och behandling vid vår byrå.

Försök reda ut frågor och problem som gäller behandlingen av dina personuppgifter med den personuppgiftsansvarige.

Om ditt ärende inte utreds, kan du ringa telefonrådgivningen vid dataombudsmannens byrå eller göra en anmälan till dataombudsmannen. Du kan göra en anmälan om dina dataskyddsrättigheter har kränkts eller om du misstänker ett missförhållande i behandlingen av personuppgifter.

Också en personuppgiftsansvarig kan begära närmare uppgifter och råd från telefonrådgivningen.

Vad kan telefonrådgivningen hjälpa med?

Observera att vi inte per telefon kan ge detaljerade eller bindande ställningstaganden, utan vi ger enbart råd på allmän nivå.

Du kan ringa telefonrådgivningen till exempel om du vill veta

  • vilka dataskyddsrättigheter du har
  • hur du kan begära den personuppgiftsansvarige att ge dig tillgång till eller radera dina uppgifter
  • vad du ska göra om den personuppgiftsansvarige inte svarar på din begäran
  • om det är fråga om en personuppgiftsincident
  • om du måste anmäla en personuppgiftsincident till dataombudsmannen
  • om dataskyddsförordningen tillämpas på ditt fall.

Du hittar svar på vanliga frågor som ställs till dataombudsmannen också på vår webbplats.

Organisationer kan anmäla en personuppgiftsincident med en webblanket.

Från dataombudsmannens byrås registratorskontor kan du fråga om anhängiggörande och anhängighet av ett ärende.

Telefonrådgivning för privatpersoner: 029 56 66777

Telefonrådgivning för personuppgiftsansvariga: 029 56 66778

Telefonrådgivningen betjänar från tisdag till torsdag kl. 9.00–11.00.​​​​

​​​​​​​Telefonrådgivningen är stängd 8–28 juli 2024.

​​​​​​Vår dataskyddspraxis: Uträttande av ärenden per telefon

Vid alla samtal till 029 56 -nummer debiteras endast lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens eget operatörsavtal. Vid samtal från utlandet fastställs priset av den lokala operatören.

Tillbaka till toppen