Telefonrådgivning

Vid telefonrådgivning ger vi allmän handledning och rådgivning om dataskydd. Vi berättar också om ärendet kräver närmare utredning och behandling vd vår byrå.

Försök reda ut frågor och problem som gäller behandlingen av dina personuppgifter med den personuppgiftsansvarige. Om ditt ärende inte utreds, kan du ringa telefonrådgivningen vid dataombudsmannens byrå eller göra en anmälan till dataombudsmannen. Du kan göra en anmälan om dina dataskyddsrättigheter har kränkts eller om du misstänker ett missförhållande i behandlingen av personuppgifter.

Också en personuppgiftsansvarig kan begära närmare uppgifter och råd från telefonrådgivningen.

Telefonrådgivningen är inte avsedd för parter som yrkesmässigt erbjuder konsulttjänster, advokattjänster eller juridiska tjänster.

Observera att vi inte per telefon kan ge detaljerade eller bindande ställningstaganden, utan vi ger enbart råd på allmän nivå.

Du hittar svar på vanliga frågor som ställs till dataombudsmannen också på vår webbplats.

Telefonrådgivning för privatpersoner: 029 56 66777

Telefonrådgivning för personuppgiftsansvariga: 029 56 66778

Telefonrådgivningen betjänar från måndag till fredag kl. 9.00–11.00.

Vår dataskyddspraxis: Uträttande av ärenden per telefon

Vid alla samtal till 029 56 -nummer debiteras endast lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens eget operatörsavtal. Vid samtal från utlandet fastställs priset av den lokala operatören.