Rätten att inte bli föremål för automatiskt beslutsfattande

En registrerad har rätt att kräva att beslut som gäller honom eller henne fattas av en människa.

En registrerad har rätt att inte vara föremål för beslutsfattande som uteslutande grundar sig på automatisk behandling, såsom profilering, och som har rättsverkningar för honom eller honom eller som på motsvarande sätt i väsentlig grad påverkar honom eller henne. Det finns dock undantag till förbudet.

Läs mer:
Automatiskt beslutsfattande och profilering
Dataskyddsförordningen: artiklarna 12 och 22 (i EUR-Lex)