Om du tappar bort personuppgifter

På denna sida hittar du anvisningar om hur du ska förfara, om du tappat bort personuppgifter, de blivit stulna eller om de fåtts genom nätfiske.

Agera snabbt i synnerhet då

 • du tappat bort betalkortsuppgifter eller din nätbankskod och ditt lösenord
 • du tappat bort ett pass eller ett ID-kort
 • en viktig kod och dess lösenord är i en utomståendes besittning.

Om du fallit offer för ett brott, underrätta polisen om ärendet på polisens webbtjänst så fort som möjligt. Gör en anmälan till exempel om en enhet med personuppgifter stulits eller om du fallit offer för en identitetsstöld (Brottsofferjourens webbplats).

Anvisningar för situationer där personuppgifter försvinner eller en personuppgiftsincident inträffar

Minska sannolikheten för missbruk av dina personuppgifter

Du kan minska sannolikheten för att personuppgifter försvinner, missbrukas och utsätts för en personuppgiftsincident genom att vara omsorgsfull i behandlingen av egna personuppgifter.

 • Svara inte på opålitliga e-postmeddelanden, i vilka du ombeds att överlämna koder, lösenord, bank-, kreditkorts- eller personuppgifter. Till exempel polisen, banken, Skatteförvaltningen, Microsoft eller Google begär inte sådana uppgifter per telefon eller e-post.
 • Använd olika lösenord i olika tjänster.
 • Ha inte lösenord eller andra koder med dig i onödan. Beakta till exempel anvisningar av banken om förvaring av användarkoder och nyckeltal.
 • Använd så pålitliga och säkra nätbutiker som möjligt. Konkurrens- och konsumentverkets webbplats innehåller information om metoder för att undvika nätbedrägerier.
 • Förvara papper med personuppgifter omsorgsfullt.
 • Förvara dina identitetsbevis och kort omsorgsfullt.
 • Töm enheter med personuppgifter då du tar dem ur drift, säljer dem eller vidareöverlåter enheterna.
 • Rensa regelbundet historikuppgifter och kakor från din webbläsare.