Standardiserade dataskyddsbestämmelser godkända av kommissionen

Personuppgifter kan överföras utanför EU och EES också med stöd av standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av kommissionen.  

Standardiserade dataskyddsbestämmelser kan tillämpas vid överföring: