Hoppa till innehåll

Registratorskontor

Från dataombudsmannens byrås registratorskontor kan du fråga om anhängiggörande och anhängighet av ett ärende, till exempel

  • hur kan man skicka ett ärende till dataombudsmannens byrå
  • om ett ärende är anhängig i dataombudsmannens byrå.
Registratorskontoret betjänar från måndag till fredag kl. 9.00–15.00 på numret 029 566 6768.

Om du behöver allmän handledning och rådgivning om dataskydd, kontakta dataombudsmannens byrås telefonrådgivning. Du hittar svar på vanliga frågor som ställs till dataombudsmannen också på vår webbplats.

Vid alla samtal till 029 56 -nummer debiteras endast lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens eget operatörsavtal. Vid samtal från utlandet fastställs priset av den lokala operatören.

I beskrivningen av handlingars offentlighet vid dataombudsmannens byrå berättar vi vilken typ av information dataombudsmannens byrå lagrar och hur du kan begära information.

För eventuella utlämnanden av handlingar kan en avgift i enlighet med justitieministeriets förordning (988/2022) (på Finlex) och dataombudsmannens byrås beslut (Dnr 2081/01/2019) tas ut.

Mer information:
Dataskyddspraxis: Uträttande av ärenden per telefon

Tillbaka till toppen