Hoppa till innehåll

Överföring av uppgifter till andra länder

Forskningsverksamhet är ofta internationell och under projektet kan det uppstå ett behov av att överföra personuppgifter utanför Finlands gränser. Med lagstiftningen strävar man efter att säkerställa att nivån på personuppgifternas dataskydd inte sjunker, även om man inom forskningsprojektet behöver överföra personuppgifter till ett tredje land. Förutsättningarna för överföringen ska efterlevas även då uppgifterna som används i studien är pseudonymiserade.

Dataskyddsbestämmelserna strävar efter att främja personuppgifternas rörelse inom EU och EES. Personuppgifter får överföras till ett land som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på samma grunder som inom Finland. Med anledning av dataskyddsförordningens nationella rörelseutrymme bör dock observeras att det för personuppgifternas behandling, skyddsåtgärder och begränsningar inom forskningsverksamheten kan ha föreskrivits olika förutsättning i olika EU- och EES-länder.

Om man vill överföra personuppgifter utanför EES:s gränser, måste behandlingen vara lagenlig i Finland, och i överföringen ska principerna för dataöverföring, som definierats i dataskyddsförordningen, efterlevas. Den personuppgiftsansvarige ska säkerställa överföringsgrunden, om man i forskningsprojektet överför uppgifter utanför EES.

I forskningsprojektet kan det uppstå ett behov av att överföra personuppgifter också utanför Finlands gränser till EU- eller EES-länder eller tredje länder utanför dessa. Behovet av överföringen kan till exempel bero på att man i forskningsprojektet bedriver samarbete med aktörer i olika länder, det för forskningsmaterialet finns en analys tillgänglig endast i ett annat land eller man vill behandla forskningsmaterialet på en sådan teknisk plattform som finns i ett annat land.

Överföringen av personuppgifter till ett tredje land kan genomföras om kommissionen har fattat ett beslut, enligt vilket det ifrågavarande tredje landet säkerställer en tillräcklig nivå på dataskyddet. I sådana fall krävs inget separat tillstånd för överföringen.

Personuppgifter kan överföras till ett tredje land också när den personuppgiftsansvarige genomför erforderliga skyddsåtgärder. Sådana skyddsåtgärder kan till exempel vara standarduttryck gällande dataskydd.

Överföring av personuppgifter till tredje länder är även möjligt på särskilda grunder. Särskilda grunder till överföring av personuppgifter kan endast tillämpas i begränsade undantagsfall, då andra överföringsgrunder inte tillämpas.

Tillbaka till toppen