Hoppa till innehåll

Utlämnande av uppgifter från dataombudsmannens byrå

Uppgifter lämnas inte ut regelmässigt.

I enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet lämnas uppgifter ut till dem som framför en begäran om uppgifter. Uppgifterna och handlingarna är offentliga, om de inte uttryckligen föreskrivits som sekretessbelagda genom lag.

Personuppgifter kan lämnas ut också till andra dataskyddsmyndigheter inom EU eller EEA, om vi måste handla ärenden i samarbete med andra dataskyddsmyndigheter inom EU/EEA.

Handlingar

Dataombudsmannens byrås handlingar är i regel offentliga. Handlingar kan dock från fall till fall vara delvis eller helt sekretessbelagda. Beslut om sekretess fattas separat i respektive ärende.

Dataombudsmannens byrå bistår kunder vid behov i specificering av handlingar. I ärenden som gäller handlingar vänligen kontakta oss per e-post på [email protected] eller per telefon 029 566 6700.

En avgift kan tas ut för utlämnande av handlingar enligt justitieministeriets förordning (935/2020) och dataombudsmannens byrås beslut (Dnr 2081/01/2019).

Direktmarknadsföring och marknadsundersökningar

Uppgifter utlämnas inte för direktmarknadsföring eller opinions- och marknadsundersökningar, såvida detta inte särskilt föreskrivs.

Tillbaka till toppen