Hoppa till innehåll

Anmärkning till tjänsten Henkilötieto.fi om flera dataskyddsöverträdelser

Utgivningsdatum 22.3.2022 10.06 | Publicerad på svenska 29.3.2022 kl. 16.01
Pressmeddelande

Webbplatsen Henkilötieto.fi har tillhandahållit en tjänst, via vilken en person kan göra begäranden gällande sina dataskyddsrättigheter till olika personuppgiftsansvariga. Dataombudsmannen byrå mottog år 2018 sju klagomål om verksamheten på webbplatsen henkilötieto.fi. Enligt dataombudsmannen har man i tjänsten bland annat behandlat personuppgifter utan laglig grund.

Flera företag som anfört klagomål hade fått ett meddelande från tjänsten Henkilötieto.fi om begäran om insyn som en registrerad gjort via tjänsten. För att företagen skulle ha fått begärandena till påseende borde de ha registrerat sig i tjänsten för en årsavgift på 300 euro. Under åren 2018–2021 förmedlade tjänsten sammanlagt sex begäranden som gällde rätten till insyn till personuppgiftsansvariga.

På webbplatsen Henkilötieto.fi har man låtit förstå att tjänsten används av närmare 300 000 företag. Över 99 procent av de företag som syns på webbplatsen har dock inte ingått avtal om att förmedla registrerades begäranden via tjänsten. Webbplatsens användare informeras inte heller om huruvida företagen har ett avtal med tjänstens administratör eller inte. Därför har webbplatsens användare felaktigt kunnat tro att de företag som syns på webbplatsen har avtalat om att förmedla begäranden med tjänsten Henkilötieto.fi.

Samtycket som begärts hos användarna var inte giltigt

Företaget som upprätthöll tjänsten uppgav at de behandlat personuppgifterna om tjänstens användare på basis av samtycke. Dataombudsmannen anser dock att tjänstens användare inte har vetat vilken typ av behandling de i verkligheten ger sitt samtycke till, och att samtycket därför inte var giltigt.

På registreringsblanketten till tjänsten krävdes dessutom automatiskt samtycke till elektronisk direktmarknadsföring. Dataombudsmannen konstaterar att ett sådant samtycke inte stämmer överens med den allmänna dataskyddsförordningen. Samtycke ska begäras skilt för varje ändamål för personuppgifterna och det ska vara frivilligt.

Dataombudsmannen anser att företagets verksamhet är särskilt klandervärd, eftersom det i sin verksamhet har utnyttjat den grundläggande rättigheten avseende dataskydd utan att rättigheterna i verkligheten har kunnat utövas.

Dataombudsmannen gav företaget en anmärkning om behandling av personuppgifter i strid med den allmänna dataskyddsförordningen och ålade företaget att ändra sina rutiner så att de stämmer överens med lagen, om det fortfarande avser fortsätta en motsvarande verksamhet. Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft.

Dataombudsmannens beslut i Finlex (på finska)

Mer information:

Biträdande dataombudsman Jari Råman, jari.raman(at)om.fi, tfn 029 566 6757

Tillbaka till toppen