Hoppa till innehåll

Den biträdande dataombudsmannen beordrade indrivningsbyrån att ta bort gamla personuppgifter vars förvaring inte krävs enligt bokföringslagen

Utgivningsdatum 31.3.2020 9.09 | Publicerad på svenska 2.4.2020 kl. 17.43
Pressmeddelande

Den biträdande dataombudsmannen har beordrat Intrum Oy att på den registrerades begäran ta bort personuppgifter som rör indrivningsåtgärder som avslutades för över fem år sedan och vars lagring inte grundar sig i bokföringslagstiftningen.

Den registrerade hade först begärt åtkomst till personuppgifterna som indrivningsbyrån förvarar och senare framfört en begäran att ha sina uppgifter raderade. Indrivningsbyrån hade vägrat att radera uppgifterna med hänvisning till bokföringslagen. I redovisningen som indrivningsbyrån gav till dataombudsmannens byrå uppgav indrivningsbyrån att de förvarar uppgifter i en aktiv databas i sex månader och efter det i en arkivdatabas i enlighet med förvaringstiderna som fastställts i bokföringslagen.

Enligt den biträdande dataombudsmannens beslut har indrivningsbyrån haft grund för att förvara de uppgifter som avses i beslutet under fem år från det att indrivningsåtgärderna upphörde. Endast sådana personuppgifter som ingår i verifikationer kan förvaras längre än så. Med en verifikation avses ett skriftligt uttryck med ett datum och en specificering som bekräftar transaktionen, såsom ett kvitto, vars förvaring har egna bestämmelser i bokföringslagen. På andra uppgifter än de som ingår i verifikationer tillämpas en förvaringstid på fem år inom indrivningsverksamhet. Sådana andra uppgifter är till exempel e-postmeddelanden mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige.

Sammanfattning av beslutet i Finlex-databasen (på finska)

Mer information:
biträdande dataombudsman Anu Talus, tfn 029 566 6766, anu.talus(at)om.fi

Tillbaka till toppen