Hoppa till innehåll

Anu Talus och Jari Råman valdes till biträdande dataombudsmän

Utgivningsdatum 25.4.2019 11.45 | Publicerad på svenska 25.4.2019 kl. 11.48
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde idag juris magister Anu Talus och juris doktor Jari Råman till tjänsterna som biträdande dataombudsman. Båda tjänsterna tillsattes för en period på fem år från den 1 maj 2019.

Biträdande dataombudsman Anu Talus leder de ärenden som omfattas av EU:s allmänna dataskyddsförordning. Hon svarar tillsammans med dataombudsmannen för internationella uppgifter och EU-rättsliga uppgifter, svarar för att EU:s riktlinjer beaktas och styr produktionen av information för medborgare och organisationskunder. Hon ansvarar dessutom för beredningen och samordningen av politik som hänför sig till lagstiftningsinflytande.

Biträdande dataombudsman Jari Råman leder de ärenden som omfattas av dataskyddsdirektivet. Han svarar för det strategiska framsynsarbetet, resultatstyrningen och utvecklingen av verksamheten samt styr verksamheten i nätverket av dataskyddsansvariga. Han ansvarar dessutom för beredning och samordning av tillsynspolitiken.

Ytterligare upplysningar
Olli Muttilainen, förvaltningsdirektör, justitieministeriet, tfn 0295 150 011, e-post [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen