Hoppa till innehåll

Biträdande dataombudsmannen: en teleoperatör kan lagra uppgifterna om sina kunder i tre år efter det att avtalsförhållandet upphört

Utgivningsdatum 16.5.2024 12.44 | Publicerad på svenska 21.5.2024 kl. 13.47
Pressmeddelande

Biträdande dataombudsmannen anser att teleoperatörer har rätt att lagra uppgifterna om sina kunder som har haft ett mobilabonnemang hos dem i tre år efter det att kundrelationen upphört. Tidsgränsen härrör från att enligt lagen är den allmänna preskriptionstiden för skulder tre år. Om uppgifterna raderas innan tre år har gått, skulle företaget inte nödvändigtvis ha möjlighet att försvara sig i en situation där kunden eller en annan borgenär framställer krav som grundar sig på oriktigheter.

​​​Dataombudsmannens byrå utredde på basis av ett klagomål en teleoperatörs förfaringssätt vid radering av kunduppgifter. En kund hade begärt att få alla sina personuppgifter raderade hos teleoperatören. Teleoperatören hade inte samtyckt till kundens begäran.

Biträdande dataombudsmannen ansåg att uppgifternas lagringstid på tre år är motiverad eftersom personuppgifter kan behövas efter det att kundrelationen upphört till exempel för att sköta oavslutade ärenden, fakturering eller reklamationer. Teleoperatören hade därmed ingen skyldighet att radera kunduppgifter som hade lagrats under en kortare period än tre år från det att kundrelationen upphört.  

I sitt beslut bedömde biträdande dataombudsmannen också huruvida teleoperatören hade agerat i strid med lagen när uppgifter som är äldre än tre år inte hade raderats trots kundens begäran. Dessa personuppgifter hänförde sig till en kundrelation som upphört för över tio år sedan. Uppgifterna hade inte raderats automatiskt från datasystemen på grund av ett tekniskt fel, och teleoperatören hade inte raderat dem trots att kunden begärt det. Biträdande dataombudsmannen gav teleoperatören en anmärkning för klandervärt förfarande. Enligt den allmänna dataskyddsförordningen får personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt för användningsändamålet för uppgifterna.

Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft.

Biträdande dataombudsmannens beslut på Finlex (på finska)

Mer information:
Biträdande dataombudsman Heljä-Tuulia Pihamaa, helja-tuulia.pihamaa(at)om.fi, tfn 029 566 6787

Tillbaka till toppen