Hoppa till innehåll

Biträdande dataombudsmannen har förordnat företaget att ta bort adressuppgifter från bilarnas parkeringstecken

Utgivningsdatum 30.6.2020 9.18 | Publicerad på svenska 1.7.2020 kl. 15.45
Pressmeddelande

Biträdande dataombudsmannen gav företaget en anmärkning och ett förordnande om att ta bort bilisternas adress- och kunduppgifter från parkeringstillstånden. Enligt biträdande dataombudsmannens utredning är det inte nödvändigt att använda adressuppgifter i parkeringstecken med tanke på syftet med behandlingen av personuppgifter.

Personen som anförde klagan till dataombudsmannens byrå hade frågat företaget som är personuppgiftsansvarig om hen skulle kunna täcka sina adressuppgifter i tillståndslappen som placeras på bilens instrumentbräda. Företaget hade inte godkänt förslaget. Parkeringstillståndet innehåller uppgifter om parkeringstillståndets nummer och giltighetstid, namnet på företaget som är personuppgiftsansvarig samt adressen av parkeringstillståndets ägare.

Företaget som hyrde ut parkeringsplatser avgav inte i sin redovisning till dataombudsmannen att adressen är nödvändig i tillståndslappen för att indikera parkeringstillstånd. Företaget angav att i fortsättningen kan de vid behov använda ett identifikationsnummer i stället för en adress i parkeringstillståndet.

Principen om uppgiftsminimering som definieras i EU:s allmänna dataskyddsförordning innebär att de personuppgifter som ska behandlas ska vara nödvändiga för syftet med behandlingen av personuppgifter. Det är inte tillåtet att samla in eller behandla personuppgifter i större utsträckning än vad som är nödvändigt.

Biträdande dataombudsmannen gav företaget en anmärkning och ett förordnande att ändra behandlingen av personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. Efter utredningen konstaterade biträdande dataombudsmannen att det inte är nödvändigt att använda adressuppgifter i parkeringstillstånd med tanke på syftet med behandlingen av personuppgifter.

Biträdande dataombudsmannen beordrade företaget att se till att parkeringstillstånden i fortsättningen inte avslöjar privatpersoners adress- eller kunduppgifter. I sitt beslut förtydligade biträdande dataombudsmannen också det att principen av uppgiftsminimering ska iakttas även om personuppgifterna är offentliga eller i övrigt lätt tillgängliga. Personuppgifter får behandlas enbart då syftet för behandlingen inte kan uppnås på andra sätt.

Beslutet kan överklagas hos förvaltningsdomstolen, så det har inte vunnit laga kraft.

Beslutet i Finlex (på finska)

Mer information:
biträdande dataombudsman Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Tillbaka till toppen