Hoppa till innehåll

Biträdande dataombudsmannen: personbeteckning ska inte antecknas i textmeddelanden som automatiskt skickas till patienterna

Utgivningsdatum 27.3.2024 9.04 | Publicerad på svenska 5.4.2024 kl. 13.55
Pressmeddelande

Dataombudsmannens byrå har utrett en praxis där man meddelat klienterna hos hälsovården resultaten av laboratorieundersökningar med automatiserade textmeddelanden där man också antecknat klienternas personbeteckningar. Biträdande dataombudsmannen anser att förfarandet har stridit mot dataskyddslagstiftningen.

Dataombudsmannens byrå utredde frågan på basis av en kontakt som byrån mottagit. Det dåvarande sjukvårdsdistriktet motiverade anteckningen av personbeteckningar i de automatiserade textmeddelandena med att man på detta sätt försäkrar sig om att man inte skickar fel uppgifter till exempel till personer som har samma namn.

Biträdande dataombudsmannen anser att det var onödigt att anteckna personbeteckningar i textmeddelandena. Om en klient behöver identifieras med personbeteckning, kan man göra det till exempel i bakgrundssystemet innan man skickar meddelandet. Det finns precisa bestämmelser om behandling av personbeteckningar i lag.

”Inom hälsovården ska man bedöma vilka uppgifter som inkluderas i textmeddelanden som skickas till klienterna samt hur detaljerade dessa uppgifter ska vara så att personuppgifter inte i onödan antecknas i meddelandena. När man definierar innehållet av textmeddelandena ska man ta hänsyn till dataskyddet för textmeddelandena och eventuella brister i det”, påminner biträdande dataombudsman Heljä-Tuulia Pihamaa.

Biträdande dataombudsmannen instruerade välfärdsområdet att beakta att vid skickandet av textmeddelanden med resultat av laboratorieprov ska man ta hänsyn till dataskyddsriskerna. I det aktuella fallet kunde man i textmeddelandena ha berättat på en allmän nivå om testresultatet misslyckats och be klienten att kontakta laboratoriet.

Välfärdsområdet beordrades att se till att förfarandet med automatiserade textmeddelanden följer dataskyddsbestämmelserna. Välfärdsområdet ska lämna in en redogörelse om de åtgärder som vidtagits till dataombudsmannens byrå senast 13.5.2024.

Beslutet har inte ännu vunnit laga kraft.

Biträdande dataombudsmannens beslut (pdf, på finska)

Mer information:

Biträdande dataombudsman Heljä-Tuulia Pihamaa, helja-tuulia.pihamaa(at)om.fi, tfn 029 566 6787

Tillbaka till toppen