Hoppa till innehåll

Dataombudsmannens byrå har publicerat en anvisning om konsekvensbedömning avseende dataskydd

Utgivningsdatum 17.12.2021 10.38 | Publicerad på svenska 27.12.2021 kl. 14.17
Pressmeddelande

Dataombudsmannens byrå har publicerat en anvisning om konsekvensbedömning avseende dataskydd efter en responsomgång för att stödja personuppgiftsansvariga. Vid sidan av anvisningen har även ett enkelt Excel-registreringsverktyg tagits fram. Verktyget kan användas för att göra en konsekvensbedömning, om så önskas.

Anvisningen om konsekvensbedömning avseende dataskydd och verktyget har utvecklats utifrån responsen på dem. I responsen betonades behovet av en anvisning, och det framfördes även utvecklingsidéer för att bland annat bättre sammanlänka anvisningen och verktyget till varandra samt för att göra dem mer lättbegripliga.

Syftet med konsekvensbedömningen avseende dataskydd är att identifiera och minimera risker relaterade till behandlingen av personuppgifter samt att producera material för att påvisa efterlevnaden av dataskyddsregleringen.

Den nya anvisningen samt det tillhörande verktyget syftar till att stödja personuppgiftsansvariga i att göra en konsekvensbedömning i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen. Enligt allmänna dataskyddsförordningen ska en konsekvensbedömning göras när man planerar en behandling av personuppgifter som sannolikt medför en hög risk för den registrerades rättigheter och friheter.

Anvisningen kan i tillämpliga delar också användas för en konsekvensbedömning i enlighet med dataskyddslagen för brottmål. Skillnaderna och likheterna tydliggörs i bilagan till anvisningen.

Personuppgiftsansvariga kan utnyttja anvisningen för att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd även i samband med sådan behandling av personuppgifter som enligt dataskyddsförordningen inte förutsätter en konsekvensbedömning. Anvisningen kommer också att finnas tillgänglig på svenska.

Anvisning om konsekvensbedömning avseende dataskydd (pdf, på finska)

Verktyg för konsekvensbedömning avseende dataskydd (bilaga I) (.xlsx-fil, på finska)

Konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt dataskyddslagen för brottmål (bilaga II) (pdf, på finska)

Mer information:

​​​​​​​Information om konsekvensbedömning på vår webbplats

Dataombudsmannens byrås förteckning över behandlingsåtgärder som förutsätter konsekvensbedömning

Tillbaka till toppen