Hoppa till innehåll

Dataskydd öppnar dörrar för små och medelstora företag i Europa

Utgivningsdatum 4.11.2020 14.01 | Publicerad på svenska 19.11.2020 kl. 16.17
Pressmeddelande

Det gemensamma GDPR2DSM-projektet mellan dataombudsmannens byrå och TIEKE som startar i november ger mikro- och SMF-företag information och verktyg för att sörja för dataskyddet. Dataskydd bygger förtroende för företagens verksamhet och kan skapa nya möjligheter för internationella affärer.

Enligt erfarenheter och kartläggningar behöver många små och medelstora företag mer information och stöd i dataskyddsfrågor i Finland och i övriga Europa.

Ett mål med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är att minska hinder för företagen att expandera sin verksamhet på EU:s inre marknad. Enligt kommissionens GDPR-rapport som publicerades i juni upplever en del av intressentgrupper att tillämpningen av dataskyddsförordningen är särskilt utmanande för SMF-företag och företagen behöver mer stöd som underlättar tillämpningen. GDPR2DSM-projektet som startar i november svarar på detta behov.

Kunskaper och verktyg för SMF-företag för att sörja för dataskyddet

Dataombudsmannens byrå och TIEKE har beviljats EU-projektfinansiering för att skapa ett enkelt verktyg för SMF-företag. Avsikten är att skapa ett redskap som SMF-företag kan använda för att bedöma sin dataskyddspraxis utan tidigare expertkunskaper i dataskydd.

Projektet förstärker företagens förmåga att säkerställa att deras praxis för behandling av personuppgifter uppfyller kraven i den allmänna dataskyddsförordningen.

Lämplig dataskyddspraxis bygger förtroende för affärsverksamheten mellan konsumenter och företag och ger SMF-företagen bättre möjligheter också på en internationell marknad.

Enligt en opinionsundersökning från Sitra förhåller sig nästan hälften av finska SMF-företag tveksamma till möjligheterna inom dataekonomi och en femtedel negativt. Enligt GDPR Small Business Survey, som genomfördes i fyra europeiska länder år 2019, är ungefär hälften av SMF-företag inte säkra på om de uppfyller kraven i GDPR.

“Det är viktigt att företagen förstår värdet av data och dataskydd. Jag önskar att dataskyddet inte skulle ses som en utgift utan som en möjliggörare och konkurrensfördel”, säger dataombudsman Anu Talus.

Bättre dataskydd genom gemensam utveckling

Projektet inleds genom att kartlägga behoven och de upplevda utmaningarna inom SMF-företagens dataskydd. Resultaten blir ett rättesnöre i projektarbetet och grunden för samutveckling med företagen.

Avsikten med projektet och det verktyg som ska skapas är att öka grundläggande kunskaper och hjälpa särskilt de mikro- och SMF-företag som upplever att det är svårt att tillämpa dataskyddsförordningen. I bästa fallet främjar man samtidigt möjligheterna för små företag att överföra sin affärsverksamhet i en digital miljö och EU:s inre marknad.

Vad är GDPR2DSM?

Bokstavskombinationen i namnet syftar på den allmänna dataskyddsförordningen och EU:s digitala inre marknad.

GDPR eller den allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) är en förordning som reglerar behandling av personuppgiver och som började tillämpas i alla EU-länder under våren 2018.

DSM i sin tur syftar på den europeiska digitala inre marknaden (Digital Single Market) vars utveckling i sista hand handlar om att ta bort nationella hinder för affärstransaktioner på webben.

Dataskyddet är ett trumfkort och en konkurrensfördel i EU och globalt. Att se till dataskyddet ger företagen ännu bättre möjligheter att handla och samarbeta över gränser med internationella kunder.

Det längre namnet på GDPR2DSM-projektet som startar i november beskriver målet: GDPR öppnar dörrar mot den digitala inre marknaden: viktiga webbverktyg och stöd för SMF-företag för att utnyttja möjligheter.

Projektet testkörs i Finland, efter det kan resultaten tillämpas i övriga EU-medlemsländer.

GDPR2DSM

  • Tvåårigt projekt: GDPR öppnar dörrar mot den digitala inre marknaden: centrala webbverktyg och stöd för SMF-företag för att utnyttja möjligheter (GDPR opening doors to the digital single market: SME centric online tools and support for leveraging the opportunity).
  • Projektet finansieras av Europeiska unionens program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (Rights, Equality and Citizenship Programme).
  • Samordnare är dataombudsmannens byrå och projektpartner  TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. Innovation Manager Finland hjälpte med beredningen av projektet.

Mer information:
dataombudsman Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766
verksamhetsledare Hanna Niemi-Hugaerts, hanna.niemi-hugaerts(at)tieke.fi, tfn 040 674 9911

Tillbaka till toppen