Hoppa till innehåll

Dataskyddsstyrelsen: ”Consent or pay”-modellerna på de stora onlineplattformarna bör erbjuda verklig valfrihet för användarna för att samtycket skulle vara giltigt

Utgivningsdatum 19.4.2024 13.56 | Publicerad på svenska 26.4.2024 kl. 15.03
Pressmeddelande

I sitt ställningstagande som Europeiska dataskyddsstyrelsen ställning till frågan om hur de stora onlineplattformarna kan införa så kallade ”consent or pay”-modeller för riktad, beteendebaserad marknadsföring så att de uppfyller kravet på ett giltigt samtycke. Utlåtandet gavs vid Dataskyddsstyrelsens plenum i april på begäran av dataskyddsmyndigheterna i Nederländerna, Norge och Hamburg.

Dataskyddsstyrelsen anser att de så kallade ”consent or pay”-modellerna ofta inte uppfyller kraven för ett giltigt samtycke om användarna endast får välja mellan två alternativ: antingen samtycker de till att deras personuppgifter behandlas för riktad marknadsföring eller betalar för att deras personuppgifter inte används för dylik marknadsföring.

”Onlineplattformarna bör ge användarna genuin valfrihet. De nuvarande modellerna förutsätter i regel att användaren antingen överlåter alla sina uppgifter eller betalar. På grund av detta brukar de flesta ge sitt samtycke för behandlingen av sina personuppgifter utan att nödvändigtvis förstå till fullo vad detta val innebär”, konstaterar Dataskyddsstyrelsens ordförande Anu Talus.

Dataskyddsstyrelsen anser att de stora onlineplattformarna inte bör erbjuda enbart ett avgiftsbelagt alternativ till tjänster som behandlar personuppgifter för riktad marknadsföring. De bör allvarligt överväga att även erbjuda ett kostnadsfritt alternativ som inte innebär riktad marknadsföring. I samband med ett sådant kostnadsfritt alternativ kan reklamen till exempel vara sådan att personuppgifter behandlas i en mindre omfattning eller inte alls i samband med reklamen. Att erbjuda ett genuint alternativ är väsentligt för bedömningen av samtyckets giltighet.

Dataskyddsstyrelsen vill påminna om att de stora onlineplattformarna ska försäkra sig om att deras verksamhet till alla delar följer den allmänna dataskyddsförordningen. Att begära samtycke befriar onlineplattformarna inte till exempel från skyldigheten att följa dataskyddsprinciperna.  

”Onlineplattformarna bör se till att en grundläggande rättighet som berör dataskyddet inte förvandlas till en egenskap som användaren blir tvungen att betala för. Användarna ska vara fullt medvetna om betydelsen och konsekvenserna av sina val”, säger Talus.

Dataskyddsstyrelsen kommer också att publicera en anvisning om ”consent or pay”-modeller. Vid upprättandet av anvisningen kommer Dataskyddsstyrelsen att höra intressentgrupperna.

Dataskyddsstyrelsens utlåtande på styrelsens webbplats (på engelska): Opinion 08/2024 on Valid Consent in the Context of Consent or Pay Models Implemented by Large Online Platforms​​​​​​​

Ytterligare information:

Europeiska dataskyddsstyrelsens meddelande på styrelsens webbplats (på engelska): ​​​​​​​EDPB: ‘Consent or Pay’ models should offer real choice (18.4.2024)

Tillbaka till toppen