Hoppa till innehåll

Det positiva kreditupplysningsregistret tas i bruk 1.4.2024 – så här påverkas behandlingen av dina personuppgifter

Utgivningsdatum 28.3.2024 9.43 | Publicerad på svenska 10.4.2024 kl. 11.26
Pressmeddelande

Det positiva kreditupplysningsregistret togs i bruk i början av april. I registret samlas uppgifter om privatpersoners alla krediter och inkomster. Det positiva kreditupplysningsregistret upprätthålls av Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen. Dataombudsmannens byrå övervakar behandlingen av personuppgifter i det positiva kreditupplysningsregistret. Vi har samlat in grundläggande information om behandling av personuppgifter i samband med det positiva kreditupplysningsregistret på vår webbplats.

Kreditgivarna är skyldiga att anmäla till det positiva kreditupplysningsregistret uppgifter om alla krediter som de beviljat till privatpersoner. I lagen om ett positivt kreditupplysningsregister finns precisa bestämmelser om de ändamål som uppgifter som samlats i registret kan användas och utlämnas för. Kreditgivaren är skyldig att granska de uppgifter som sparats av en privatperson när kreditgivaren bedömer en konsuments kreditvärdighet för beviljande av kredit.

En privatperson kan granska uppgifterna om sina egna krediter i e-tjänsten för det positiva kreditupplysningsregistret och ställa ett frivilligt kreditförbud för sig själv. Privatpersoner kan också granska vilka kreditgivare om har begärt uppgifter ur registret och vilka uppgifter som har utlämnats för kreditgivarna.

Behandlingen av kredituppgifter i det positiva kreditupplysningsregistret baseras på en lagstadgad skyldighet. På grund av detta kan en privatperson i regel inte förbjuda behandling av sina personuppgifter i registret. Uppgifter som på basis av lagen har sparats i registret kan som regel inte heller raderas.

På webbplatsen för det positiva kreditupplysningsregistret finns anvisningar om hur en privatperson kan begära korrigering eller komplettering av sina uppgifter och hur man kan lämna en begäran som hänför sig till dataskyddsrättigheterna till Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen. Om Inkomstregisterenheten inte kan uppfylla begäran ska den ange skälet till det. Om personen inte är nöjd med svaret kan hen lämna ärendet till dataombudsmannens byrå för behandling.

Bekanta dig med vanliga frågor om behandling av personuppgifter i det positiva kreditupplysningsregistret: Vanliga frågor om kreditupplysning​​​​​​​

Mer information:

Information om det positiva kreditupplysningsregistret på Skatteförvaltningens webbplats

Tillbaka till toppen