Hoppa till innehåll

EU-kommissionen föreslår förbättringar i bestämmelserna om dataskydd vid elektronisk kommunikation

TSV
Utgivningsdatum 10.1.2017 17.29
Nyhet

Målet med förordningen om integritet och elektronisk kommunikation, som EU-kommissionen föreslagit, är att förbättra integritetsskyddet och skapa affärsmöjligheter.

Förslaget förenhetligar lagstiftningen om elektronisk kommunikation så att den stämmer överens med EU:s allmänna dataskyddsförordning. Det nuvarande direktivet om integritet och elektronisk kommunikation gäller traditionella teleoperatörer, men den nya förordningen kommer att tillämpas även på aktörer som tillhandahåller nya elektroniska kommunikationstjänster.

EU-kommissionen föreslår dessutom nya, strängare dataskyddsbestämmelser för EU:s organ.

Målet är att de nya bestämmelserna ska antas senast den 25 maj 2018, då den allmänna dataskyddsförordningen börjar tillämpas. EU-kommissionen gav förslagen till förordning den 10 januari.

EU-kommissionens pressmeddelande: Skärpt integritetsskydd för alla elektroniska kommunikationstjänster och uppdatering av EU-institutionernas dataskyddsregler (10.1.2017)

Ytterligare information:

dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fi

Tillbaka till toppen