Hoppa till innehåll

EU-kommissionen söker medlemmar till expertgrupp som behandlar dataskyddsförordningen

TSV
Utgivningsdatum 19.5.2017 15.35
Nyhet

Europeiska kommissionen har grundat en expertgrupp för att stödja tillämpningen av EU:s allmänna dataskyddsförordning. Till gruppen söks representanter för det civila samhället och affärslivet, forskare samt aktörer inom rättsområdet. Medlemsansökan ska lämnas senast den 2 juni.

Expertgruppens huvudsakliga uppgift är att ur intressentgruppernas synvinkel framföra åsikter om tillämpningen av dataskyddsförordningen. Europeiska kommissionen tror att hörande av intressentgrupper och delande av erfarenheter främjar en framgångsrik verkställighet av dataskyddsförordningen.

Kommissionen har redan tidigare grundat en expertgrupp, som består av nationella myndigheter från medlemsländer i EU och som fokuserar på de juridiska synvinklarna av tillämpningen av dataskyddsförordningen och -direktivet.

EU:s allmänna dataskyddsförordning tillämpas från 25.5.2018. Målet med dataskyddsförordningen är att utveckla EU:s digitala inre marknad samt att skapa nya företagsmöjligheter och innovationer. Förordningen stärker medborgarnas rätt till integritet.

Tillbaka till toppen