Hoppa till innehåll

Yttrande av EU-domstolen om avtalet om passagerarregisteruppgifter mellan EU och Kanada

TSV
Utgivningsdatum 28.7.2017 10.28
Nyhet

EU-domstolens stora kammare gav den 26 juli yttrandet 1/15 om överföring av passageraruppgifter mellan EU och Kanada. I sitt yttrande anser domstolens stora kammare bland annat att avtalet om överföring och hantering av passagerarregisteruppgifter (PNR) mellan Kanada och EU inte är förenligt med vissa friheter som erkänts i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna i den mån som överföring av känsliga uppgifter från EU till Kanada inte utesluts. Det samma gäller för användning och förvaring av dessa uppgifter.

Domstolens stora kammare fastställer i sitt yttrande de villkor med stöd av vilka avtalet om överföring och hantering av passagerarregisteruppgifter mellan Kanada och EU blir förenligt med stadgan om de grundläggande rättigheterna.

EU-domstolens yttrande 1/15 om avtalet om passagerarregisteruppgifter mellan EU och Kanada

Tillbaka till toppen