Hoppa till innehåll

Europadomstolens stora kammare: Finland fick förbjuda omfattande publicering av skatteinformation i Veropörssi

TSV
Utgivningsdatum 28.6.2017 15.37
Nyhet

Europadomstolens stora kammare beslutade tisdagen den 27 juni att Finland inte har brutit mot Europakonventionens artikel om yttrandefrihet genom att förbjuda omfattande publicering av skatteinformation i tidningen Veropörssi och i en sms-tjänst.

Markkinapörssi och Satamedia publicerade skatteinformation om cirka 1,2 miljoner personer 2002. År 2004 bad dataombudsmannen dataskyddsnämnden förbjuda publicering av skatte- och förmögenhetsinformation i den här omfattningen.

Dataskyddsnämnden och senare förvaltningsdomstolen förkastade dataombudsmannens ansökan, eftersom de ansåg att det rörde sig om behandling av personuppgifter för redaktionella ändamål.

Dataombudsmannen överklagade till högsta förvaltningsdomstolen, som bad EU-domstolen om ett förhandsavgörande i frågan 2007.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i sitt avgörande HFD 2009:82 på grundval av EU-domstolens förhandsavgörande C-73/07 att sättet att behandla och publicera informationen i den här omfattningen inte främjade den offentliga debatten och hade inte enbart skett i redaktionella syften.

Europadomstolens stora kammare fann att man i avgörandet ingripit i yttrandefriheten, men det stred inte mot artikel 10 i konventionen om de mänskliga rättigheterna, eftersom syftet var att skydda den personliga integriteten och individens rättigheter. Domen hade varit i enlighet med lagen och man hade rättvist vägt rätten till integritet och yttrandefrihet.

Europadomstolens stora kammare kom ändå fram till att man i det nationella förvaltningsförfarandet hade brutit mot artikeln om rättvis rättegång (artikel 6) i konventionen om de mänskliga rättigheterna, eftersom behandlingen av ärendet hade pågått för länge, sammanlagt över 8 år.

Europadomstolens kammare hade i sin dom av den 21 juli 2015 kommit fram till samma avgörande. Målet hade på begäran av Markkinapörssi och Satamedia överförts till stora kammaren, som meddelade slutligt avgörande i målet.

Ytterligare information:

dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fi

Tillbaka till toppen