Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsen gav anvisningar om behandlingen av personuppgifter gällande coronaviruspandemin

Utgivningsdatum 22.4.2020 13.19 | Publicerad på svenska 28.4.2020 kl. 15.14
Pressmeddelande

Europeiska dataskyddsstyrelsens anvisningar gäller behandlingen av hälsouppgifter vid vetenskaplig forskning gällande COVID-19-sjukdomen samt användningen av platsinformation och applikationer för kontaktspårning.

I anvisningen om vetenskaplig forskning ges anvisningar om centrala dataskyddsfrågor, som grunderna för behandling av hälsouppgifter, tillräckliga skyddsåtgärder, internationella överföringar av uppgifter och tillgodoseende av de registrerades rättigheter.  I EU:s allmänna dataskyddsförordning föreskrivs om möjligheten att behandla hälsouppgifter, när det behövs för vetenskaplig forskning. Behandling av hälsouppgifter omfattas också av EU-ländernas nationella lagstiftning.

En annan anvisning som dataskyddsstyrelsen godkänt gäller användningen av platsinformation och spårningsapplikationer i samband med coronaviruspandemin. Anvisningen förtydligar vilka förutsättningar och principer som ska iakttas när kontakter spåras för att bryta smittkedjor eller när platsinformation används för att ta fram modeller om hur viruset sprids. Dataskyddsstyrelsen understryker att användningen av applikationer för att spåra kontakter bör vara frivillig. Enligt styrelsen bör applikationerna följa avståndet mellan människor i stället för att övervaka hur människor rör sig.

Europeiska dataskyddstyrelsens anvisningar

Guidelines 03/2020 on the processing of data concerning health for the purpose of scientific research in the context of the COVID-19 outbreak

Guidelines 04/2020 on the use of location data and contact tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak

Ytterligare information:
dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 029 566 6730, reijo.aarnio(at)om.fi

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) är ett oberoende EU-organ som utgörs av EU:s nationella dataskyddsmyndigheter och representanter för europeiska datatillsynsmannen. Även EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein är medlemmar i dataskyddsstyrelsen. Europeiska dataskyddsstyrelsen ansvarar för en harmoniserad tillämpning av EU:s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddsdirektivet, som gäller för polis- och straffrättsmyndigheter.

Tillbaka till toppen