Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsen: skyddet av personuppgifter och andra grundläggande rättigheter måste respekteras även i en nödsituation

Utgivningsdatum 8.6.2020 15.37 | Publicerad på svenska 15.6.2020 kl. 11.55
Nyhet

Europeiska dataskyddsstyrelsen har publicerat ett ställningstagande till under vilka förutsättningar den registrerades rättigheter kan begränsas i en nödsituation. Utgångspunkten måste vara respekt för demokrati, rättsstat och människans grundläggande rättigheter.

Europeiska dataskyddsstyrelsen publicerade utöver ställningstagandet ett brev angående förordning 179/2020 av regeringen i Ungern. Dataskyddsstyrelsen påminner i sitt brev och ställningstagande att EU:s allmänna dataskyddsförordning tillämpas även i coronasituationen. EU:s allmänna dataskyddsförordning möjliggör som sådan effektiv reaktion och skyddsåtgärder i kampen mot COVID-19-pandemin.

Nödsituationen i sig själv är inte en tillräcklig grund för att begränsa den registrerades rättigheter. Rättigheterna kan inte begränsas omfattande och allmänt, utan nödvändigheten av att begränsa rättigheterna måste bedömas mer specifikt. Begränsningar vid en nödsituation ska definieras tydligt och begränsas strikt även tidsmässigt. Begränsningar kan utfärdas endast då det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle samt står i rätt proportion till exempelvis garantin för nationell säkerhet.

Europeiska dataskyddsstyrelsen förbereder mer specifika anvisningar för hur och när man kan begränsa den registrerades rättigheter som föreskrivs i dataskyddsförordningen.

Mer information:

Meddelande av Europeiska dataskyddsstyrelsen: EDPB response to NGOs on Hungarian Decrees and statement on Article 23 GDPR (3.6.2020)

Europeiska dataskyddsstyrelsens brev och ställningstagande (3.6.2020)

Tillbaka till toppen