Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsen antar de första tolkningarna av EU:s dataskyddsförordning vid sitt möte den 25–26 september

Utgivningsdatum 24.9.2018 10.30 | Publicerad på svenska 25.9.2018 kl. 15.43
Nyhet

Europeiska dataskyddsstyrelsen behandlar vid sitt möte denna vecka nationell konsekvensbedömning (DPIA), regional tillämpning av dataskyddslagstiftningen och behandling av elektroniskt bevismaterial. Dessutom upptar agendan bland annat ett beslut om huruvida Japans dataskyddsnivå är tillräcklig.

Finland representeras av dataombudsman Reijo Aarnio och överinspektör Anna Hänninen från dataombudsmannens byrå.

Europeiska dataskyddsstyrelsen publicerar den 26 september ett pressmeddelande om de beslut som fattats på mötet. Meddelandet finns att läsa på styrelsens webbplats.

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) svarar för en harmoniserad tillämpning av dataskyddslagstiftningen inom Europeiska unionen och främjar samarbete mellan dataskyddsmyndigheterna. Rådet består av nationella dataskyddsmyndigheter och företrädare för Europeiska datatillsynsmannen (EDPS).

Mer information:

dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 029 566 6730, reijo.aarnio(at)om.fi

Tillbaka till toppen