Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsen förlänger offentliga samråd på grund av coronavirusläget

Utgivningsdatum 20.3.2020 12.01 | Publicerad på svenska 24.3.2020 kl. 17.39
Nyhet

Europeiska dataskyddsstyrelsen har beslutat att förlänga de offentliga samråden om utkast till anvisningar med sex veckor, för att intressentgrupperna ska ha tillräckligt med tid att kommentera dem. Samråden gäller anvisningar om fordon som är uppkopplade till nätet samt överföring av personuppgifter från EES-länders myndigheter till tredjelandsmyndigheter eller internationella organisationer.

Anvisningen gällande fordon som är uppkopplade till nätet fokuserar på behandlingen av personuppgifter när de som är registrerade använder fordon uppkopplade till nätet för något annat än yrkesmässigt bruk. Anvisningen gäller personuppgifter som fordonet behandlar och uppgifter som fordonet förmedlar som en enhet som är uppkopplad till nätet. Anvisningen kan kommenteras på Europeiska dataskyddsstyrelsens webbplats fram till 1.5.2020.

Anvisningen gällande överföring av personuppgifter innefattar överföringar från EES-länders myndigheter till tredjeländers myndigheter eller internationella organisationer när överföringarna inte sker utifrån ett beslut som gäller tillräckligheten i dataskyddet. Anvisningen lägger fram rekommendationer om garantier som ska uppfyllas när rättsligt bindande medel mellan myndigheter utnyttjas (art. 46:2 (a)) eller bestämmelser i administrativa arrangemang (46:3 (b)). Anvisningen kan kommenteras på Europeiska dataskyddsstyrelsens webbplats fram till 18.5.2020.

Tillbaka till toppen