Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsens verksamhetsberättelse 2019: framsteg i enhetlig tillämpning av europeisk dataskyddslagstiftning

Utgivningsdatum 25.5.2020 11.33 | Publicerad på svenska 28.5.2020 kl. 19.17
Nyhet

Europeiska dataskyddsstyrelsen har publicerat sin verksamhetsberättelse för 2019. Berättelsen presenterar de viktigaste framgångarna under styrelsens andra verksamhetsår samt målen för det innevarande året.

Europeiska dataskyddsstyrelsen har fortsatt sitt arbete för att harmonisera tillämpningen av dataskyddsbestämmelser inom EES-området. Områdets dataskyddsmyndigheter har intensifierat sitt samarbete för att garantera lika dataskyddsrättigheter för alla européer. Även ett ökat samarbete med intressentgrupper har stött skapande och etablering av enhetlig praxis.

Under året utarbetade dataskyddsstyrelsen fem nya riktlinjer som stöd för personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbiträdens arbete. De nya riktlinjerna förtydligar till exempel villkoren för behandling av personuppgifter som samlas in via nättjänster samt dataskydd som standard och inbyggt dataskydd (privacy by design and default).

Dessutom utfärdade styrelsen 17 yttranden om tillämpningen av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Yttrandena handlade om till exempel konsekvensbedömningar och relationen mellan GDPR och direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.

Styrelsen fortsätter genomförandet av sina kärnuppgifter under 2020 enligt den pågående tvåårsplanen. Målet är att öka arbetet särskilt med dataskyddskrav relaterade till avancerad teknologi. Till exempel AI, uppkopplade fordon och blockkedjor är aktuella frågor. Under det innevarande året har även vägledning vid dataskyddsfrågor relaterade till coronaviruset blivit en central uppgift för dataskyddsstyrelsen.

Ytterligare information:

Europeiska dataskyddsstyrelsens verksamhetsberättelse: European Data Protection Board 2019 Annual Report (pdf)

Europeiska dataskyddsstyrelsens verksamhetsplan: EDPB Work Program 2019/2020 (pdf)

Europeiska dataskyddsstyrelsens webbplats

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) är ett oberoende EU-organ som utgörs av EU:s nationella dataskyddsmyndigheter och representanter för europeiska datatillsynsmannen. Även EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein är medlemmar i dataskyddsstyrelsen. Europeiska kommissionen har närvaro- och yttranderätt i EDPB:s sammanträden. Europeiska dataskyddsstyrelsen ansvarar för en harmoniserad tillämpning av EU:s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddsdirektivet, som gäller för polis- och straffrättsmyndigheter.

Tillbaka till toppen