Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit ett tvistlösningsbeslut om behandling av barns personuppgifter på TikTok

Utgivningsdatum 11.8.2023 13.58 | Publicerad på svenska 21.8.2023 kl. 11.35
Nyhet

Europeiska dataskyddsstyrelsen har den 2 augusti antagit ett tvistlösningsbeslut om den irländska dataskyddsmyndighetens beslutsutkast om behandling av barns personuppgifter på TikTok. Dataskyddsstyrelsen kommer att publicera sitt tvistlösningsbeslut efter det att Irland har meddelat sitt slutgiltiga beslut till TikTok Technology Limited.

​​​​​​Den irländska dataskyddsmyndigheten har på eget initiativ utrett TikToks behandling av personuppgifter. Utredningen handlade om behandling av personuppgifter av registrerade TikTok-användare mellan 13 och 17 år samt vissa frågor om behandlingen av personuppgifter av barn under 13 år. Den irländska dataskyddsmyndigheten var den ledande tillsynsmyndigheten i ärendet eftersom TikTok Technology Limited har sitt europeiska huvudkontor på Irland.

Eftersom inget samförstånd nåddes om de invändningar som de dataskyddsmyndigheter som deltagit i ärendets behandling lämnat in överfördes tvisten till Europeiska dataskyddsstyrelsen för avgörande. Invändningarna gällde bland annat om TikTok hade åsidosatt kravet på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard när det gäller åldersverifiering och om det hade skett en överträdelse av rimlighetsprincipen i vissa utformningsmetoder.

Syftet med Europeiska dataskyddsstyrelsens bindande beslut är att säkerställa att de nationella dataskyddsmyndigheterna tillämpar dataskyddsförordningen enhetligt. Dataombudsmannens byrå deltog i behandlingen av ärendet i egenskap av medlem i dataskyddsstyrelsen.

Den irländska dataskyddsmyndigheten meddelar TikTok sitt slutgiltiga beslut på basis av dataskyddsstyrelsens bindande beslut inom en månad. Tvistlösningsbeslutet kommer att publiceras på dataskyddsstyrelsens webbplats efter det att Irland har meddelat TikTok sitt nationella beslut.

Mer information:

Europeiska dataskyddsstyrelsens meddelande på styrelsens webbplats (på engelska): ​​​​​​​EDPB settles dispute on TikTok processing of children’s data (3.8.2023)

Dataskyddsstyrelsens svar på ofta ställda frågor om artikel 65 (pdf, på engelska)

Tillbaka till toppen