Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsen har behandlat det första europeiska sigillet för dataskydd, digital euro och nationella administrativa förfaranden

Utgivningsdatum 24.10.2022 12.52
Nyhet

Vid sitt plenarmöte i oktober har Europeiska dataskyddsstyrelsen antagit ett sammandrag av nationella administrativa förfarande som dataskyddsstyrelsen önskar bli harmoniserade på EU-nivån. Dataskyddsstyrelsen antog också kriterierna för certifieringsmekanismen Europrivacy och gav ett utlåtande om digital euro. Dataskyddsstyrelsen har också uppdaterat sin anvisning om anmälning av personuppgiftsincidenter. Den uppdaterade delen är ute på remiss fram till den 29 november.

Dataskyddsstyrelsen har sammanfattat till Europeiska kommissionen frågor om nationella administrativa förfaranden som dataskyddsstyrelsen önskar bli harmoniserade. Harmoniseringen av de nationella förfarande och praxis skulle underlätta tillämpningen av dataskyddsförordningen och samarbetet mellan dataskyddsmyndigheterna. Sammandraget har lämnats in till Europeiska kommissionen för granskning.

Förteckningen innefattar bland annat ställningen och rättigheterna för parterna i administrativa förfaranden, tidsfrister för förfarandena, kraven för att ett klagomål ska utredas eller förkastas, dataskyddsmyndigheternas utredningsbefogenheter och samarbetsförfarandet.

Att sammanställa en förteckning är en av de centrala åtgärderna i Europeiska dataskyddsstyrelsens uttalande från toppmötet i Wien (på engelska) med vilka man vill effektivisera dataskyddsmyndigheternas tillsynssamarbete.

Dataskyddsstyrelsens förteckning över processrättsliga förfaranden (pdf, på engelska)

Dataskyddsstyrelsen godkände det första europeiska sigillet för dataskydd

Dataskyddsstyrelsen godkände Luxemburgs dataskyddsmyndighets kriterier för certifieringsmekanismen Europrivacy. Mekanismen är det första gemensamma europeiska sigillet för dataskydd.

Certifiering enligt sigillet gäller i alla EU-länder. Med sigillet kan behandlingen av personuppgifter av registeransvariga och personuppgiftsbiträden i de olika länderna uppfylla dataskyddsförordningens krav på samma sätt.

Dataskyddsstyrelsens utlåtande om certifieringskriterierna på Dataskyddsstyrelsens webbplats (på engelska)

Dataskyddsstyrelsen påminner om integritetsskydd i projektet om digital euro

Dataskyddsstyrelsen gav även ett utlåtande om digital euro. Dataskyddsstyrelsen upprepar att det är viktigt att värna integritetsskyddet samt inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

Dataskyddsstyrelsen avråder från att rikta systematisk bekräftelse och spårning till alla transaktioner i digital euro. Dataskyddsstyrelsen rekommenderar att digital euro blir tillgänglig både på och utanför webben med ett tröskelvärde. Transaktioner under tröskelvärdet skulle inte kunna spåras så att de vardagliga transaktionerna förblir helt anonyma.

Dataskyddsstyrelsen uppmanar Europeiska centralbanken och Europeiska kommissionen att främja offentlig debatt om digital euro så att man kan säkerställa att de striktaste kraven på personlig integritet och dataskydd uppfylls.

Dataskyddsstyrelsens utlåtande om digital euro på Dataskyddsstyrelsens webbplats (på engelska)

Uppdateringen av anvisningen om personuppgiftsincidenter ute på remiss

Dataskyddsstyrelsen har publicerat en uppdaterad version om sin anvisning om anmälning av personuppgiftsincidenter. Ett kapitel i anvisningen uppdaterades så att det motsvarar anvisningen om fastställandet av den ledande tillsynsmyndigheten.

Det uppdaterade kapitlet kan kommenteras på Dataskyddsstyrelsens webbplats fram till den 29 november: Guidelines 09/2022 on personal data breach notification under GDPR (på engelska)​​​​​​​

Mer information:

Europeiska dataskyddsstyrelsens meddelande på styrelsens webbplats: EDPB adopts “wish list” of procedural aspects, first EU data protection seal and a statement on digital euro (12.10.2022)

Tillbaka till toppen