Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsen har för avsikt att granska tillgodoseendet av de registrerades granskningsrätt vid personuppgiftsansvarigas verksamhet

Utgivningsdatum 20.10.2023 14.37 | Publicerad på svenska 30.10.2023 kl. 11.30
Nyhet

Vid sin nästa gemensamma koordinerade åtgärd kommer Europeiska dataskyddsstyrelsen att utreda hur de registrerades rätt att få se sina egna uppgifter tillgodoses. Åtgärden kommer att inledas år 2024. Åtgärdens innehåll kommer att preciseras under de närmaste månaderna.

Vid de gemensamma åtgärderna väljer Europeiska dataskyddsstyrelsen ett tema som EU-ländernas dataskyddsmyndigheter utreder på nationell nivå. Till sist samlas resultaten av de nationella utredningarna ihop och analyseras. På basis av resultaten kan man sedan vidta riktade åtgärder både på den nationella och EU-nivån.

Detta blir dataskyddsstyrelsens tredje koordinerade åtgärd. I år har EU-ländernas dataskyddsmyndigheter utrett personuppgiftsansvarigas ställning i organisationer. Rapporten om resultaten av utredningen kommer att publiceras under de kommande månaderna.

Med de koordinerade åtgärderna genomför dataskyddsstyrelsen sina strategiska målsättningar för att göra tillsynen enhetligare samt för att ytterligare intensifiera samarbetet mellan EU-ländernas tillsynsmyndigheter.

Mer information:

​​​​​​​Europeiska dataskyddsstyrelsens meddelande på styrelsens webbplats (på engelska): EDPB picks topic for 2024 Coordinated Action (17.10.2023)

Dataombudsmannens byrås meddelanden:

Meddelande 22.5.2023: Utredningen av dataskyddsombudens ställning har inletts

Meddelande 15.3.2023: Dataombudsmannens byrå utreder ställningen för dataskyddsombud i Finland – utredningen är en del av Europeiska dataskyddsstyrelsens gemensamma åtgärd

Tillbaka till toppen