Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsen har publicerat vanliga frågor och svar om Schrems II-domen

Utgivningsdatum 24.7.2020 17.06 | Publicerad på svenska 21.8.2020 kl. 9.32
Nyhet

Avsikten är att svaren som dataskyddsstyrelsen sammanställt förtydligar de vanligaste frågorna som ställts till dataskyddsmyndigheter angående EU-domstolens avgörande C-311/18, den så kallade Schrems II-domen.

I sina svar förtydligar styrelsen till exempel innehållet i EU-domstolens avgörande samt hur avgörandet påverkar verktygen för överföring av personuppgifter.

Svaren beskriver också vad personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden ska beakta vid användning av andra grunder för överföring av personuppgifter, om de vill fortsätta med att överföra personuppgifter till USA.

Svaren uppdateras i takt med att dataskyddsstyrelsen går vidare med bedömningen av EU-domstolens avgörande. Till exempel utreder styrelsen för närvarande vilka rättsliga, tekniska eller organisatoriska kompletterande åtgärder användningen av standardiserade dataskyddsbestämmelser eller bindande företagsbestämmelser (BCR-bestämmelser) kan kräva.

Svar på vanliga frågor om Schrems II-avgörandet (på engelska)

Mer information om överföring av personuppgifter utanför EES-området finns på vår webbplats.

Mer information:

EU-domstolens beslut

EU-domstolens pressmeddelande om beslutet (16.7.2020)

Tillbaka till toppen