Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsstyrelsens utkast till riktlinjer för exempel på anmälan om personuppgiftsincident öppet för offentligt samråd

Utgivningsdatum 22.1.2021 14.24 | Publicerad på svenska 28.1.2021 kl. 10.13
Nyhet

Riktlinjerna för anmälan om personuppgiftsincidenter ger praktiska råd och rekommendationer för situationer där den personuppgiftsansvarige ska anmäla en personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten och de registrerade. Riktlinjerna innehåller nya exempel på bland annat situationer där tröskeln att anmäla till myndigheten överskrids.

Avsikten med de nya riktlinjerna är att hjälpa personuppgiftsansvariga att hantera personuppgiftsincidenter och göra en riskbedömning för personuppgiftsincidenter.

Riktlinjerna ger praktisk vägledning för olika situationer där en personuppgiftsincident ska anmälas till tillsynsmyndigheten och/eller de registrerade som drabbats av personuppgiftsincidenten. Dessutom presenterar riktlinjerna bästa praxis för dessa situationer och ger råd för att identifiera och bedöma risker.

De nya riktlinjerna kompletterar tidigare riktlinjer för anmälan om personuppgiftsincidenter. Utkastet till riktlinjer är nu öppet för offentligt samråd och det kan kommenteras på dataskyddsstyrelsens webbplats till och med den 2 mars.

Mer information:

Europeiska dataskyddsstyrelsens meddelande på styrelsens webbplats: EDPB adopts Guidelines on examples regarding data breach notification

Utkastet till riktlinjer på Europeiska dataskyddsstyrelsens webbplats: Guidelines 01/2021 on Examples regarding Data Breach Notification (pdf)

Tillbaka till toppen