Hoppa till innehåll

Europeiska kommissionen har antagit nya standardavtalsklausuler

Utgivningsdatum 8.6.2021 15.59 | Publicerad på svenska 11.6.2021 kl. 10.46
Nyhet

Europeiska kommissionen antog fredag 4.6 två nya standardavtalsklausuler som gäller avtal om behandling mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden samt överföringar av personuppgifter till tredjeländer.

De nya standardavtalsklausulerna för överföring av personuppgifter till tredjeländer ersätter de nuvarande standardavtalsklausulerna för internationella dataöverföringar. Standardavtalsklausulerna som gäller biträdesavtal är helt nya.

Kommissionens standardavtalsklausuler (standard contractual clauses, SCC) är en av de överföringsmekanismer som avses i kapitel V i dataskyddsförordningen. I dem fastställs skyldigheterna för uppgiftsinföraren och uppgiftsutföraren att skydda personuppgifterna. Syftet med de nya standardavtalsklausulerna är att öka den rättsliga förutsägbarheten för europeiska företag och främja fri rörlighet för uppgifter över gränserna. De hjälper särskilt små och medelstora företag att följa kraven på säker dataöverföring.

Standardavtalsklausulerna gällande överföringar av uppgifter till tredjeländer uppdaterades så att de motsvarar kraven i den allmänna dataskyddsförordningen och EU-domstolens så kallade Schrems II-avgörande. När de aktuella avtalsklausulerna används ska det kontrolleras från fall till fall huruvida en nivå på dataskyddet som stämmer överens med EU:s krav garanteras för överföringen samt bedömas om det finns ett behov av att använda kompletterande skyddsåtgärder. För införandet av de uppdaterade standardavtalsklausulerna gällande överföringar till tredjeländer föreskrivs en övergångstid på 18 månader.

De nya standardavtalsklausulerna på kommissionens webbplats:

Standardavtalsklausuler gällande överföringar till tredjeländer (artikel 46): Standard contractual clauses for international transfers

Standardavtalsklausuler som gäller behandlingsavtal (artikel 28): Standard contractual clauses for controllers and processors in the EU/EEA

Mer information:

Europeiska kommissionens pressmeddelande på kommissionens webbplats: European Commission adopts new tools for safe exchanges of personal data (4.6.2021)

Läs mer på vår webbplats: Standardavtalsklasuler godkända av kommissionen

Tillbaka till toppen