Hoppa till innehåll

Förvaltningsdomstolen: samtycke till kakor via webbläsarens inställningar uppfyller inte kriterierna för samtycke enligt den allmänna dataskyddsförordningen

Utgivningsdatum 4.5.2021 13.37 | Publicerad på svenska 8.5.2021 kl. 10.51
Pressmeddelande

Förvaltningsdomstolen upphävde två av Transport- och kommunikationsverket Traficoms beslut som gäller de sätt som webbplatser ber om användarens samtycke till kakor. I sina avgöranden konstaterar förvaltningsdomstolen att samtycket till kakor ska var förenligt med bestämmelserna om samtycke i den allmänna dataskyddsförordningen. Förvaltningsdomstolen anser att det inte är tillräckligt att ge sitt samtycke via webbläsarinställningar.

Förvaltningsdomstolen bedömde i synnerhet frågan om huruvida webbplatsens användare kan anses ha givit sitt samtycke till kakor om användarens webbläsare tillåter kakorna via inställningarna. I de upphävda besluten hade man tolkat att samtycke till kakor kan ges genom att webbplatsens användare tillåter via webbläsarinställningar att kakor sparas på terminalutrustningen.

Förvaltningsdomstolen konstaterar att samtycket till kakor ska vara en frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen. Samtycke till kakor via webbläsaren kan inte anses vara ett specifikt och informerat uttryck av samtycke enligt den allmänna dataskyddsförordningen.

Förvaltningsdomstolens avgöranden motsvarar i detta avseende dataombudsmannens bedömning att samtycke till kakor i enlighet med dataskyddsförordningen inte kan ges utan att användaren ändrar inställningar i sin webbläsare.

I sina avgöranden konstaterar förvaltningsdomstolen att Traficom är behörig myndighet när det gäller övervakning av kakor och samtycke till kakor. Klagomål gällande kakor ska därför adresseras till Traficom i fortsättningen.

Traficom berättar i sitt meddelande att de omarbetar sina anvisningar om kakor. De kommer att höra dataombudsmannens byrå vid beredningen av anvisningen. 

Mer information:

dataombudsman Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Tillbaka till toppen