Hoppa till innehåll

Skyddet av personuppgifter måste beaktas också i valreklamen

TSV
Utgivningsdatum 28.2.2017 11.01
Nyhet

Dataombudsmannens byrå har sammanställt en promemoria om sådant som bör beaktas i valreklam. Behovet att skydda personuppgifter har ökat när verksamhetsmiljön har förändrats och kampanjerna alltmer förs i sociala medier.

Dataombudsmannen påminner om att reglerna om datasekretess gäller också de personuppgifter som kandidaterna, deras stödgrupper och partier hanterar. Det är fråga om personuppgifter då en fysisk person kan identifieras på basen av dem. Exempelvis kan en e-postadress vara en personuppgift.

Aktörerna måste i förväg planera hur personuppgifter i samband med valreklam hanteras lagenligt. Om man vill samla in personuppgifter exempelvis via sociala medier bör man säkerställa att informationskällan får användas. Den registrerade har rätt att granska sina personuppgifter i ett personregister, begära att fel rättas till och förbjuda valreklamförsändelser.

Kommunalvalet 2017 går av stapeln den 9 april.

PM för datasekretessen i valreklam (pdf)

www.vaalit.fi/sv

Tillbaka till toppen