Hoppa till innehåll

Inte tillåtet att lämna ut hyresgästens kontaktuppgifter utan hyresgästens tillstånd till en potentiell bostadsköpare

Utgivningsdatum 15.9.2020 9.31
Pressmeddelande

Hyresgästen gjorde anmälan till dataombudsmannen efter en oväntad kontakt per e-post från en person som deltagit i en bostadsvisning. Mäklaren hade visat hyresgästens hyresavtal till den potentiella bostadsköparen utan hyresgästens samtycke. Avtalet innehöll hyresgästens kontaktuppgifter och personbeteckning. Dataombudsmannen gav mäklarföretaget som agerar som personuppgiftsansvarig en anmärkning om överträdelse mot dataskyddsförordningen.

Mäklarföretaget i sin utredning motiverade inte varför det skulle vara nödvändigt att visa hyresgästens personbeteckning som bekräftelse av tillförlitlighet för någon som endast funderar på att lämna ett köpanbud. Att visa kontaktuppgifter i detta sammanhang motiverades heller inte.

Mäklarföretaget kan berätta potentiella köpare om möjliga problem med hyresförhållandet och om innehållet i hyresavtalet utan att behandla hyresgästens personuppgifter. Dataombudsmannen anser att det är möjligt att visa hyresavtalet i samband med ett köpanbud.

Dataombudsmannen bedömer att förmedlaren inte iakttog bestämmelserna om behandling av personuppgifter och minimering av uppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen. Personuppgifter får behandlas enbart då det är nödvändigt med tanke på behandlingens syfte. Även behandlingen av hyresgästens personbeteckning var felaktig. Trots att personbeteckningen får behandlas inom hyresverksamhet, får den inte onödigtvis antecknas i handlingar som skrivs ut på basis av ett personregister.

Dataombudsmannen gav mäklarföretaget en anmärkning. Beslutet kan överklagas hos förvaltningsdomstolen, så det har inte vunnit laga kraft.

Dataombudsmannens beslut i Finlex (på finska)

Mer information:
biträdande dataombudsman Jari Råman, jari.raman(at)om.fi, tfn 029 566 6757

Tillbaka till toppen