Hoppa till innehåll

FPAs årliga enkäten om dataskyddsfrågor i anslutning till recept har nu publicerats som en begäran om utredning

Utgivningsdatum 18.1.2019 12.24 | Publicerad på svenska 18.1.2019 kl. 12.28
Nyhet

FPAs begäran om utredning i enkätform om behandlingen av uppgifter i Receptcentret samt om andra dataskyddsfrågor i anslutning till recept har nu publicerats och sänts till dem som ska besvara den. Svarstiden pågår till 8.2.2019.

De apotek samt tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster, inklusive självständiga yrkesutövare, som anslutit sig till Recepttjänsten är skyldiga att följa och övervaka behandlingen av uppgifter i Receptcentret för egen del. (I Kanta-tjänsternas e-tjänst, Kanta Extranät, finns en tillsynsanvisning för detta ändamål; Kanta Extranät > Dataskydd.)

Dessa aktörer ska årligen lämna FPA en utredning om den uppföljning och övervakning som de utfört samt om andra tillvägagångssätt för att främja och underhålla informationssäkerhet och dataskydd i anslutning till recept.

Utredningen lämnas genom att man besvarar begäran om utredning i enkätform. FPA genomför enkäten årligen i samarbete med dataombudsmannens byrå samt Institutet för hälsa och välfärd. Enkäten, som tidigare var känd som dataskyddsenkäten, publiceras nu för första gången under benämningen begäran om utredning för att påminna aktörerna om deras rapporteringsskyldighet.

Begäran om utredning besvaras av den dataskyddsansvariga hos ett apotek eller en tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster som anslutit sig till Recepttjänsten. En länk till begäran om utredning har skickats med e-post till den person som tillhandahållaren av social- och hälsovårdstjänster eller apoteket har uppgett som dataskyddsansvarig i Kanta Extranät.

Dataombudsmannens byrå deltar i analysering av begärans resultat. Målet är att få mer information om dataskyddsarbetet i branschen och att använda resultatet i utveckling av rådgivningsmaterial. Dataombudsmannens byrå riktar inte övervakningsåtgärder mot enstaka organisationer på grund av information den har fått via begäran om utredning.

Begäran om utredning kan besvaras endast på elektronisk väg via länken. Man får svara på finska eller svenska. Svarstiden pågår till fredag 8.2.2019.

Frågor och respons i anslutning till begäran om utredning kan skickas med e-post till adressen [email protected].

Tillbaka till toppen